slika RADOVI NA ODRŽAVANJU FORUMA SU ZAVRŠENI.
AKO IMATE NEKIH PROBLEMA SA KORIŠĆENJEM FORUMA, POŠALJITE E-MAIL NA fanzoor@fanzo.org
HVALA NA RAZUMEVANJU

ERROR poruke

Pravila foruma
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 20621
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac
Kontakt:

ERROR poruke

Post napisao fanzo » 02 Jul 2008, 02:23

BSOD Error poruke
by kUdtiHaEX

Ne treba da se ljutite na poruke o greškama - radije ih smatrajte darovima . Kada dobijete takvu poruku, ona će vas uputiti gde da potražite problem (ako uopšte to uspete). To je poželjnije nego da vam sistem padne bez upozorenja ili da kasno otkrijete da određeni uređaj ne radi kako treba iako je naizgled ispravno instaliran. Dakle kada vidite nesto plavo pa sa nekim cudnim karakterima smatrajte to cudom (u najmanju ruku)

Vrste Stop poruka
Postoje dve vrste sistemskih grešaka na koje će vas Windows 2000 upozoriti, u zavisnosti od toga šta se dešava:
Poruke Stop: Prikazuju se u tekstualnom režimu rada kada jezgro operativnog sistema otkrije situaciju koja se ne može popraviti.
Poruke o neispravnom radu hardvera: I ove poruke se prikazuju u tekstual-nom režimu rada i pojavljuju se kada procesor otkrije nepopravljivo stanje hardvera.
Obe vrste poruka se generišu kod svake greške koja može da zaustavi rad sistema, što ne znači da se sve mogu primeniti na vaš slučaj. Poruka koju ćete retko videti glasi Stop message ox0000003E. Ona znači da nije podržana vaša konfiguracija sa više procesora (a pošto veđina nas ima jednoprocesorske mašine ona nas apsolutno ne interesuje). Među porukama o greškama poruke Stop su najčešće i pojavljuju se pri pokretanju sistema ili tokom njegovog rada. Ove greške se popularno nazivaju „plavi ekran smrti", ali ako naučite da dobijene poruke protumačite, to vam može pomoći da grešku popravite i podignete računar u stabilnijem okruženju.
Postoje tri vrste obaveštenja na ekranu sa porukom Stop:
- Obaveštenja o detekciji greške
- Uputstvo za akciju, a ponekad i savet
- Podaci programa za otkrivanje grešaka.
Obaveštenja o detekciji greške sadrže deo programskog koda koji je izazvao grešku (engl. Stop code ili Bug check code). Ovaj kod sadrži do četiri parametra koje je definisao autor softvera. Parametri se pojavljuju u zagradama, zajedno sa simboličkim nazivom poruke o grešci. Ovaj kod jasno ukazuje u čemu je problem, a imate i uputstvo kako da ga otklonite. Microsoftova dokumentacija ima listu Stop kodova i o nekima od njih ćemo detaljnije govoriti u nastavku ovog poglavlja. Primer takvog koda bi bio:
Code:

Kod: Označi sve

STOP: Ox0000001E (0xc0000005, 0xf24a447a, 0x00000001, 0x00000000) KMODE_EXCE PTI ON_NOT_HANDLED
Ovaj odeljak često (ne i uvek) sadrži tačnu heksadecimalnu memorijsku adresu na kojoj je nastala greška, zajedno sa drajverima za uređaj koji ju je izazvao. Pojavljivanje ovakvih podataka zavisi od vrste greške. Oni mogu da izgledaju ovako:
Code:

Kod: Označi sve

Address F24A447A base at F240000, datestamp 35825ef8d -wdmaud.sys


Ukoliko su zbog greške oštećene usluge koje su potrebne za prikazivanje poruke o grešd, onda će se možda prikazati samo prvi red poruke.
Odeljak sa uputstvom za akciju sadrži preporuke za oporavljanje od konkretne otkrivene greške. U izvesnim slučajevima problem može da reši ponovno pokretanje računara. Ukoliko se ponovo pojavi ista greška, možda će biti potrebno da poništite izmene koje ste nedavno uveli ili da zamenite oštećenu datoteku sa drajverom. Ukoliko se poruka Stop javi pri instalaciji, moći ćete da utvrdite u čemu je problem i da ga otklonite. U Windowsu 2000 postoje dve opcije za pokretanje sistema: pokretanje u bezbednom režimu rada (Safe mode) i podizanje poslednje poznate ispravne konfiguracije (Last Known Good Configuration).
Poslednji odeljak sadrži podatke programa za otkrivanje grešaka koji je deo jezgra operativnog sistema, ukoliko takav program radi. Oni obuhvataju npr. priključak COM, broj bita u sekundi i brzinu prenosa. Tu ćete dobiti obaveštenje i o tome da li je snimljena datoteka memdump, pod pretpostavkom da je ta opcija aktivirana.
Tumačenje poruka o Stop greškama može da bude zapetljano (kao I ceo Windows uostalom ), ali pomoć možete da dobijete sa Microsoftove Web lokacije na adresi http://search.microsoft.com. Unesite kod Stop greške i izaberite opciju Search the Knowledge Base.

Uobičajene Stop poruke
Bila bi potrebna cela knjiga da objasnimo svaku Stop poruku, zato ćemo se ovde ograničiti samo na one češće, koje možete da vidite tokom rada ili instalacije.

Poruka OxOOOOOOOA u postojećoj instalaciji
Tekst poruke: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Uobičajeni uzrok greške je to što jedan ili više drajvera koriste neodgovarajuće memorijske adrese.
Savet
Proverite da li imate najsvežije drajvere za hardverske komponente i da li je BIOS sistema ažuriran. Osim toga, pregledajte sistem programom koji je isporučio prodavac opreme i ako je moguće, proverite memoriju.
Ako je Windows 2000 uspeo da se pokrene, pokrenite program Event Viewer i potražite koji je uređaj ili njegov drajver izazvao grešku. Izaberite Start O Settings O Control Panel. Pritisnite dvaput stavku Administrative Tools, pritisnite dvaput stavku Event Viewer i izaberite stavku System Log.
Možda će biti potrebno da deaktivirate novoinstalirane drajvere ili da uklonite sve druge programe koje ste nedavno instalirati. Ako računar ne možete da pokrenete, odaberite opciju Last Known Good Configuration ili opciju Safe mode. Bezbedni režim (Safe mode) će omogućiti da uklonite ili isključite novoin-stalirane programe.
Upozorenje
Kada odaberete opciju Last Knovvn Good Configuration, biće izgubljene sve promene sistemskih parametara koje ste napravili od poslednjeg pokretanja sistema.

Poruka OxOOOOOOOA pri instaliranju
Tekst poruke: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Uobičajeni uzrok je to što jedan ili više drajvera koriste neodgovarajuće memorijske adrese. U ovom slučaju (koji se odnosi na instaliranje, tokom instaliranja, kada stignete do ekrana „Setup is inspecting your computer's hardware configuration", pritisnite taster F5 i izaberite ispravnu konfi-guraciju računara. Na primer, za računar sa jednim procesorom izaberite opciju Standard PC. Druga mogućnost je da isključite keširanje memorije u BIOS-u.
Iz računara bukvalno izvucite sve adapterske kartice i isključite sve uređaje koji nisu neophodni za pokretanje sistema (npr. modem). Zatim ponovo pokrenite postupak instaliranja Windowsa 2000.
Ako u sistemu imate SCSI adapter isključite sinhronizaciju, proverite završne otpore na SCSI magistrali i obezbedite da se identifikacioni brojevi SCSI uredjaja ne sukobljavaju.
Ako u sistemu imate IDE uredaje, onda IDE priključak na matičnoj ploči podesite na vrednost Primary only. Proverite da li su ispravni parametri Master-Slave za IDE uredaje. Osim hard diska, iz sistema uklonite sve IDE uredaje koji nisu neophodni.

Poruka 0x0000001 E
Tekst poruke: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Ova greška se može odnositi na više drajvera. Ako se pojavi tokom instaliranja sistema, proverite da li imate dovoljno prostora na disku.
Isključite naznačeni drajver ili bilo koji drugi koji je nedavno instaliran. Ako se računar ne pokrene normalno, pokušajte ponovo uz opciju Last Known Good Configuration ili uz opciju Safe mode, a zatim uklonite ili isključite novoinstalirane programe, naravno, i drajvere ;(.
Savet
Ukoliko drajver koji koristite za grafičku karticu nije Microsoftov, pokušajte da umesto njega upotrebite standardni VGA drajvere ili neki drugi drajver koji ste dobili uz Windovvs 2000.

Poruke 0x00000023 i 0x00000024
Tekst poruka: FAT_FILE_SYSTEM, odnosno NTFS_FILE_SYSTEM
Najverovatniji uzrok ovakvih poruka su veoma rascepkane datoteke na disku,
ozbiljne greške pri ulazno-izlaznim operacijama nad datotekama, neke vrste soft-
vera za preslikavanje diskova, čak i neke vrste softvera za zaštitu od virusa.
Ovaj problem pokušajte da rešite tako što ćete prvo privremeno deaktivirati an-
tivirusne programe i programe za pravljenje rezervnih kopija, a zatim i programe za defragmentiranje diska. Komandom chkdsk/f proverite oštećenja na hard disku, a zatim ponovo pokrenite računar.

Poruka 0x0000002E
Tekst poruke: DATA_BUS_ERROR
Ova poruka se obično javlja zbog greške pri proveri pariteta sistemske memorije. Proverite memoriju i zamenite neispravne module.

Poruka 0x0000003F
Tekst poruke: NO_MORE_SYSTEM_PTES
Ovu poruku verovatno izaziva neki drajver koji za sobom “ne čisti". Uklonite sav nedavno instaliran softver, uključujući programe koji intenzivno koriste disk, kao što su programi za defragmentiranje diska, programi za zaštitu od virusa i programi za pravljenje rezervnih kopija, a zatim nabavite najsvežije verzije ovih programa.

Poruka 0x00000058
Tekst poruke: FTDISK_INTERNAL_ERROR
Ovu poruku izaziva greška primarnog diska u skupu diskova (RAID 5). Uzmite disketu za pokretanje Windowsa 2000 i podesite je tako da ona vaš računar podiže sa preslikanog (sekundarnog) sistemskog diska. Deaktivirajte “otpornost na greške”, zaustavite računar i zamenite neispravan disk, a zatim ponovo aktivirajte “otpornost na greške”.

Poruka 0x0000007B
Tekst poruke: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Poruka znači da se problem dogodio pri inicijalizaciji ulazno-izlaznog sistema (obično uređaja sa koga se sistem podiže ili sistema datoteka).
Najpre proverite da li u računaru postoji virus. Ovakva Stop poruka se često javlja kada se on nade u pokretačkom sektoru. Posle toga uklonite sve novouvedene čvrste diskove ili kontrolere.
Ako u sistemu postoji SCSI adapter, isključite sinhronizaciju, proverite završne otpore na SCSI magistrali i obezbedite da se identifikacioni brojevi SCSI uredaja ne sukobljavaju.
Ako u sistemu imate IDE uređaje, onda IDE priključak na matičnoj ploči podesite na vrednost Primary only. Proverite da li su ispravni parametri Master-Slave za IDE uredaje. Osim čvrstog diska, iz sistema uklonite sve IDE uredaje koji nisu neophodni.
Sa komandne linije pokrenite program chkdsk, jer greška može da bude i u file sistemu. Ukoliko Windows 2000 ne može da pokrene ovaj program, prebacite disk na drugi računar koji radi pod Windowsom 2000 i tada ga proverite programom chkdsk.

Poruka boot sector 0x0000007F
Tekst poruke: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Ovu poruku mogu da izazovu greške kako u hardveru, tako i u softveru; medujtim, najčešće će to biti hardverska greška.
Ova poruka se često pojavljuje u slučaju neispravne ili neodgovarajuće memo-rije. Zbog toga proverite memoriju i utvrdite da li su memorijski čipovi ispravno instalirani i konfigurisani.

Poruka 0x000000B4
Tekst poruke: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
Ona je obično rezultat lošeg, neispravnog, nedostajućeg ili isključenog drajvera za grafičku karticu.
Probajte da pri uključivanju računara izaberete opciju Enable VGA Mode ili da računar podignite u bezbednom režimu (Safe mode). Obe opcije će postati dostup-ne kada pri pokretanju računara pritisnete taster F8.
Ako računar možete da pokrenete u Safe Mod-u, deinstalirajte drajver za grafičku karticu.
Pošto to uradite, instalirajte ponovo drajvere za grafičku karticu jednom od sledećih metoda:
- Ukoliko znate da vaša grafička kartica nije PnP, drajvere pokušajte da instalirate u Safe modu. Za to upotrebite opciju Add/Remove Hardware, a zatim ponovo pokrenite računar.
- Ako ste sigurni da imate PnP grafičku karticu, deinstalirajte drajvere i pokrenite računar. Drajveri će se automatski ponovo instalirati kada sistem otkrije grafičku karticu.
- Ako niste sigurni da li je vaša grafička kartica tipa PnP, pokušajte prvo da ponovo pokrenete računar. Ukoliko i dalje nema prikaza na ekranu, pokrenite računar ponovo u Safe modu ili još jednom aktivirajte režim VGA (Enable VGA Mode), a zatim, služeći se opcijom Add/Remove Hardware, ponovo instalirajte drajvere. Na kraju opet pokrenite računar.

Poruka OxOOOOOOBE
Tekst poruke: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Ova greška se javlja najverovatnije zbog drajvera koji je loš, oštećen ili ne radi ispravno. Pokušajte da deaktivirate drajver naznačen STOP porukom ili sve novoinstalirane drajvere. Ako se računar ne pokrene ispravno, pokušajte da ga pokrenete uz opciju Last Known Good Configuration. Ako ni to ne uspe, udite u Safe mod i dok ste u njemu uklonite novoinstalirane programe (i drajvere).
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 20621
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac
Kontakt:

Re: ERROR poruke

Post napisao fanzo » 02 Jul 2008, 02:26

Problem. Prilikom pokretanja/instalacije programa xyz Windows 2000, XP ili 2003 prikazuje sledecu poruku:
---------------------------
16 bit Windows Subsystem
---------------------------
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
---------------------------
Close | Ignore
---------------------------

Umesto Autoexec.nt moze biti i config.nt.

Uzrok. Neki od fajlova: autoxec.nt, config.nt ili command.com su osteceni ili nedostaju.

Resenje.
1. Ubaciti instalacioni CD Windows-a
2. Pokrenuti Command Prompt (Start > Run, cmd.exe)
3. U Command Prompt upisati sledece naredbe (enter posle svake, X zamenite slovom svog CD/DVD drive-a):
expand X:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
expand X:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
expand X:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
exit


4. Ako je problem resen, gotovo. Ako nije nastaviti sa sledecim koracima.
5. Command.com fajl se mora na prethodno opisan nacin dobiti sa CD-a ili kopirati sa nekog drugog sistema.
6. U Notepad-u upisati:
Code:

Kod: Označi sve

  dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
i snimiti kao "c:\windows\system32\config.nt" (upišite celu putanju u polje File Name nakon što kliknete na Save, uključujući i navodnike)
7. Kao novi dokument u Notepad-u upisati:
Code:

Kod: Označi sve

@echo off
  lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
  lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
  lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
i snimiti kao "c:\windows\system32\autoexec.nt" (upišite celu putanju u polje File Name nakon što kliknete na Save, uključujući i navodnike)
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

Avatar
SaleSk
___
___
Postovi: 933
Pridružen: 04 Nov 2006, 21:08
Location: Skopje
Warranty service: Siemens, Konica Minolta, Kodak, B Braun, Dade Behring, Johnson & Johnson, Drew, TerumoBCT
Kontakt:

Re: ERROR poruke

Post napisao SaleSk » 03 Jul 2008, 22:15

Veoma korisna baza...Ali sve dok se komp restartuje, ne mozes odcitati gresku....Jednostavno mora se ugasiti "restart on errors" ...a to je : System Properties --> Startup and Recovery --> odstiklirati "Automatically Restart"
Dusevni bolesnik nikada ne napada bez razloga. U tome se razlikuje od normalnih ljudi.

Odgovori
 • Slične teme
  Odgovori
  Pregledano
  Zadnji post

Natrag na “Windows - softverski problemi”